تیزرفراخوان جشنواره عکس پنجمین جایزه تهران

2,304
دارالفنون 77 دنبال‌ کننده

مساله هویت شهری یکی ازپیچیده ترین مباحث نظری درزندگی اجتماعی وشهرسازی است. فقدان آشنایی واهمیت به ضرورت وجودالگوهای بومی وهجوم گسترده الگوهاوفرهنگ غربی باعث شده تادرطرح های توسعه شهری واقعیات بسیاری به فراموشی سپرده شود. بخش عکس جشنواره پژوهشی تهران قصدداردبا اتکاء برنگاه دقیق وهنرمندانه عکاسان وتصاویرثبت شده باموضوعات تهران امروز وادوارمختلف تاریخی درشهرتهران،به سوالاتی پاسخ دهدکه دغدغه هایی اساسی درمورد آن هاوجوددارد اطلاعات بیشتر درسایت رسمی جشنواره www.tehran.darolfunun.com

دارالفنون 77 دنبال کننده
pixel