نمایش نیرو هوایی روسیه در 2015

483
تبریز امروز: نیروی هوایی روسیه در روز پیروزی در سال 2015 در نمایش هوایی فوق العاده روی میدان سرخ مسکو قرار گرفت. یک رویداد بزرگ شامل جدیدترین سخت افزار در اختیار ارتش است.سال هاست که این نمایش از مهم ترین نمایش های نظامی در جهان است.
تبریز امروز 180 دنبال کننده
pixel