برنامه ریزی منابع سازمانی-رویکرد مالی متمرکز

693
آیا چشم انداز مالی شما بطور فزاینده ای در حال پیچیده شدن است؟ آیا کنترل جداگانه تک تک اپلیکیشن ها، ماژول ها و حتی کل سیستم های موجود برای شما بسیار مشکل است؟ SAP همان چیزی است که به آن نیاز دارید. SAP یک رویکرد مالی متمرکز و منحصر به فرد است.
pixel