گزارش از سیل بلوچستان

324
سیل بلوچستان گزارش میدانیم از سیل بلوچستان مردم مهربان و خونگرم بلوچستان این روزها اسیر سیل هستند.سعی کردم با حضور در میان سیل زدگان صدای مظلومیت آنها باشم..
pixel