اپلیکیشنی برای عکس های سلفی بهتر

157

دانشمندان دانشگاه واترلو به شما کمک می کنند تا بااستفاده از زاویه تابش نور اندازه چهره و مکان صورت و البته با اطلاعات آماری از محبوبترین سلفی ها بهترین تصویر را بگیرید