قرآن کریم ،سوره های حشر ،بلد ،الرحمن...استاد عبدالباسط

1,465
اومالی
اومالی 14 دنبال‌ کننده

استاد عبد الباسط ،این تلاوت را با توجه به تصویر ویدئو در اواخر عمرشان اجرائ نموده اند .سوره های شریف :آ خر حشر ،بلد ،الرحمن .با توجه به معانی وتفاسیر آ یات ،می توان از این تلاوت بهترین استفاده را در آ سمانی کردن جان مان بنمائیم .کیفیت ویدئو به نسبت خوب است .موفق باشید.

اومالی
اومالی 14 دنبال کننده