مجموعه مستند معدنی آژنگ- گردشگری معدنی،خور و بیابانک

241

اولین مجموعه مستند درباره ی معادن ایران پخش: یکشنبه هر هفته ساعت 22:10 از شبکه سراسری پنج سیما تهیه کننده و کارگردان: حسین ظاهری موضوع: گردشگری معدنی در معدن پتاس خور و بیابانک استان اصفهان