مزایای آبیاری زیرسطحی هوشمند نسبت به آبیاری قطره ای

1,233
Watersuab
Watersuab 4 دنبال‌ کننده

دلایلی که چرا از آبیاری زیرسطحی استفاده کنیم.... هرروزه به تعداد باغبانانی که درسراسر دنیا از آبیاری زیرسطحی استفاده میکنند اضافه میشود.آبیاری زیرسطحی مزایای بیشماری نسبت به دیگرسیستم های آبیاری دارد. بیشترین صرفه جویی در مصرف آب نسبت به دیگر سیستم ها ،کاهش هزینه های کارگری ،عدم نیاز به تجهیزات برقی ،عدم گرفتگی با حذف قطره چکان و......از جمله مزایای بیشمار دستگاه آبیاری زیرسطحی است.

Watersuab
Watersuab 4 دنبال کننده