سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با آمریکا

1,110

روحانی: ارتجاع بزرگتر دولت آمریکا این است که در پی براندازی همان دولتی است که خواستار گفتگو با آن است.

نامه نیوز
نامه نیوز 937 دنبال کننده