نفس هم که باشی

1,458
⁣نفس هم که باشی، دیر بیایی...⁣⁣ ⁣⁣ با تشکر بسیار زیاد از عزیزانی که گویندگی این اثر را قبول کردند⁣⁣ ⁣⁣ گویندگی نقش بیمار: آقای محمدرضا ملک احمدی ⁣⁣ گویندگی نقش دکتر: آقای محمد ولیان⁣⁣ گویندگی نقش پرستار: خانم شکیبا⁣⁣
pixel