قانون هشتم جهان هستی | قانون مسئولیت پذیری

526

قانون مسئولیت پذیری |مسئولیت کامل آنچه هستید آنچه بدست آورده اید و آنچه خواهید شد بر عهده شماست مسئولیت پذیری یعنی قبول صددرصد مسایل و اتفاقات زندگی بدون اینکه دیگران را در این اتفاقات مقصر بدانیم

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده