آرامش! - استاد حسین انصاریان

3,338

زیارتی که امام سجاد (ع) با گریه بر قبر امیرالمومنین (ع)می خواند! شعبان97-بقعه شیخ طرشتی لینک سخنرانی:http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/14933#s