آهنگ بوی بارون از علیرضا عصار (با ترجمه اسپرانتو)

7,878

ترجمه ترانه مربوط به آهنگ بوی بارون (با صدای علیرضا عصار) به زبان بین المللی اسپرانتو

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده