گوپر یک کارکتر بدبخت است -میمیری از خنده

451

گوپر نام موش خرمایی است که در مسیر جاده خاکی یک مزرعه زندگی میکند و سعی دارد از کامیونهایی که سیفی جات حمل میکنند دزدی کند . قصه زیبایی دارد حتما ببینید

simava
simava 20 دنبال کننده