برای نگه داشتن کسی که دوستش داری چه باید کرد؟

2,115
بهترین و کاربردی ترین عمل ممکن برای نگه داشتن شخصی که دوستش دارید
pixel