کلاسیسم در اروپا و آثار ادبی و هنری این مکتب

1,023

بسم الله الرحمن الرحیم .با عرض سلام خدمت بینندگان محترم. کلیپ تهیه شده در مورد کلاسیسم در اروپا و آثار ادبی و هنری این مکتب است. دوران باروک، روکوکو و کلاسیسم که هنر غالب اروپای اومانیستی دوران مدرنیته بالاخص در قرن 16 تا 18 است.

alisedaghatjoo

alisedaghatjoo

3 ماه پیش
دنبالی بدنبال