قدرت الله لطیفی نسب کیست؟

162

اذان مشرق - AzaneMashregh.ir - ایشان یکی از یاوران امام زمان علیه السلام بودند که از طرف ایشان برای مراجع تقلید پیام هایی می آوردند. یکی از توصیه های ایشان این است که اگر کسی روزانه 1000 صلوات نفرستد، نمی تواند شیعه باشد.

اذان مشرق
اذان مشرق 3 دنبال کننده