یوگای خنده در نیکی های کوچک

276
گروه نیکی های کوچک روز پنج شنبه 18 مهر 98، کلاس یوگای خنده را برای داوطلب های فعال در موسسه خیریه کهریزک، با مربیگری خانم گلشن عبدالوند برگزار کرد. برای مشاهده گزارش این برنامه لطفا به وبسایت www.nikiha.org مراجعه نمایید.
pixel