کوتاه با حوزه هنری (33) | 12 بهمن

192
«ما_غروب_نمی_کنیم»در چهل سالگی انقلاب-«چهل سال نقش آفرینی» در حوزه هنری-برگزیدگان هفتمین جشنواره هنر جوان ۳۰ بهمن ماه معرفی می شوند
pixel