روند کمک رسانی به سیل زدگان از زبان پرویز فتاح

76

گفتگو با رئیس کمییته امداد امام خمینی در مورد کمک رسانی ها 

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده