راهنمای تنظیمات اپلیکیشن تغییر ضمیر ناخوداگاه

226
اپلیکیشن تغییر ضمیر ناخوداگاه برای اولین بار در ایران به کمک این اپلیکیشن ضمیر ناخوداگاهخود را تغییر و تربیت و برنامه ریزی کنید این اپلیکیشن روزانه و در حین کار با گوشی موبایل پیام ها و تصاویر و عبارات تاکییدی را به ضمیر ناخوداگاه شما ارسال می کند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.maind.ir
pixel