9. کرونا و مدرسه از نگاه تربیت شناختی: ادامه گفتگو با دکتر محمود تلخابی

5,278
پس از آنکه در اپیزود گذشته پیرامون موضوع تربیت شناختی کنکاشی داشتیم؛ در ادامه گفتگو با جناب آقای دکتر تلخابی در قالب نهمین اپیزود از برنامه braincast به بررسی فرصت های تربیتی ناشی از بحران کرونا پرداختیم. به نظر می رسد معلمان، دانش آموزان و والدین در وضعیت نابسامانی به سر می برند! شاید شکایت هایشان جدید نباشد اما با توجه به اینکه بواسطه تغییر شکل فرآیند آموزش در این ایام برخی صداها بیشتر شنیده می شوند زمان مناسبی یافتیم تا درباره این نارضایتی ها گفتگویی از نگاه تربیت شناختی داشته باشیم.
braincast 214 دنبال کننده
هم گناه - فصل 2 قسمت 2
%97
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 53 دقیقه
هم گناه - فصل 2 قسمت 2
pixel