گارد ملی آمریکا به دنبال افزایش اعتراض و خشونت‌ها به مینیاپولیس اعزام شد

376
گارد ملی آمریکا به دنبال افزایش خشونت‌ها بر سر قتل یک سیاهپوست غیرمسلح به مینیاپولیس اعزام شد
pixel