سفر به انتهای جهان در پاتاگونیا

334
روی نقشه جهان اگر نگاهی به منتهی الیه جنوب قاره امریکا بیاندازید، در جنوبی ترین نقطه آرژانتین می توانید محدوده «پاتاگونیا» را درست جایی که قاره امریکا تمام می شود، پیدا کنید منطقه ای که بخشی از آن بین شیلی و آرژانتین مشترک است و آنرا با نام «پایان جهان» می شناسند. نامی که به درستی برای این نقطه از کره زمین انتخاب شده است. Instagram/Facebook/Telegram/Wapp/Aparat:GOBOOKING.IR
Gobooking.ir 44 دنبال کننده
pixel