معرفی شرکت جینیو

368

گروه لاستیک سازی جین یو پیشگام در زمینه ی تخصصی تولید لاستیک ، در سال 1995 تاسیس شد. پارس تایر نماینده رسمی جینیو www.parstires.ir