صبر آگاهانه ـ عکس‌العمل انتخابی

133
چگونه صبر کنیم؟ چگونه خود را کنترل کنیم؟ آیا انتخاب صبر از روی ناچاری است یا آگاهی؟ چگونه وقتی فکر آزاردهنده‌ای به سراغمان آمده آنرا حذف کنیم؟ | استاد فرشاد فردابراهیمی | ما را دنبال کنید: @Fortuner
pixel