دوره جامع بازیگری و کارگردانی تئاتر

202

مدرسان: دکتر فرهاد مهندس پور - محمد چرمشیر - فارس باقری - مرتضی اسماعیل کاشی - رامین اکبری - یوسف باپیری - سعید بهنام - رضا ثروتی - آرمین جوان - گلزار حذفی - اشکان خیل نژاد - حامد رسولی - سمانه زندی نژاد - پگاه طبسی نژاد - محمدرضا علی اکبری - کاوه کاتب - شیما مهدوی - مهفام نزهت شعار تهیه بلیط: tik8.com

تیکت tik8
تیکت tik8 94 دنبال کننده