کنکور فیزیک پزشکی - قسمت اول - استاد امیرحسین صادقی

123
فیزیک پزشکی
فیزیک پزشکی 16 دنبال‌ کننده

کنکور فیزیک پزشکی ، قبل و بعد از سال ۹۶ تغییرات و تفاوت ها استاد امیرحسین صادقی مدیر آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران