مدرس حرفه ای(نحوه چیدمان کلاس - استفاده از نمودارها)

43
مدرس حرفه ای نحوه چیدمان کلاس چگونه باشد؟ خوشامدگویی به چه صورت باشد؟ استفاده از جملات ناتمام امضا کنید
کلید مدیر 21 دنبال کننده
pixel