ویرگول-شماره دوم

814

آیتم طنز ویرگول برنامه صد در صد که از سیما پخش نشد . از اون جایی که خنده بر هر درد بی درمان دواست ! ما هم در ویرگول ، فرهنگ و مسائلش رو از زبان طنز و با اجرای رضا احسان پور براتون پخش خواهیم کرد. خودش یه مکث کوتاه بر فرهنگ هست و بنظرم با هر خنده ای ذهنمون رو هم درگیر میکنه.