اولین مجمع تجارت جهانی الکترونیک

17,989

هزاره سوم را به جرات میتوان عصر طلایی و دگردیسی اقتصاد جهان نامید.تحولات شگرف در حوزه فناوری های ارتباطی و الکترونیکی باعث پوست اندازی سریع در تجارت و کسب و کارها در دنیای امروز شده است .

pixel