روتین مراقبت از پوست صورت

255
مراقبت اولیه از پوست شامل: ۱-روتین روزانه و ۲-روتین شبانه. روتین روزانه در خانم ها : ۱-محصول شوینده ۲-تونر ۳-کرم دور چشم ۴-کرم روز روتین شبانه در خانم ها : ۱-محصول پاک کننده ی آرایش چشم ۲- محصول پاک کننده ی آرایش صورت (شیر پاک کن ) ۳-محصول شوینده ۴-تونر ۵-کرم دور چشم ۶-کرم شب روتین روزانه در آقایان : 1-ژل شوینده ۲-ژل یا فوم اصلاح ۳-شیو کردن ۴-کرم یا افترشیو بعد از اصلاح ۵-کرم دور چشم ۶-کرم روز روتین شبانه در آقایان : ۱-ژل شوینده ۲-تونر ۳-کرم دور چشم ۴-کرم شب
orifmarket 3 دنبال کننده
pixel