طبیعت زیبای دامنه های قله کرکس در دامنه کوهستان الوند_گزارش تصویری

262
این گزارش طبیعت گردی از دامنه سریبز قله کرکس یا قله کرکسین یکی از قله های کوهستان الوند همدان است. این قله ۳۹۵۹ متر ارتفاع دارد. قله کرکس آخرین قله کوهستان الوند، در جهت شمال غربی تا گردنه اسدآباد و پناهگاه حیواناتی از قبیل قوچ و میش است. صعود به این قله، به علت صخره ای بودن از سمت شمال و دیواره ای بودن از سمت غرب، با امکانات فنی ممکن است. نزدیک ترین و ساده ترین راه صعود آن از طریق روستای وهنان است.
همراهان آمادای 1.9 هزار دنبال کننده
pixel