گفتگو با تومی ادی امی نویسنده فرزندان خون و استخوان

1,164
گفتگوی جیمی فالون با نویسنده ی مجموعه میراث اوریشا. این مجموعه از سوی نشر باژ با ترجمه سعیده کاظمیان منتشر می شود.
نشر باژ 71 دنبال کننده
pixel