تیزر فیلم کوتاه«تو آمریکایی نیستی»

577

به کارگردانی صدام وحیدی اثر راه یافته به بخش مسابقه سینمای بین الملل از کشور افغانستان