تحصیل در دانشگاه کمبریج انگلستان

10,013
دانشگاه کمبریج تقریباً در نیمی از ۶۷ رشته ی دانشگاهی، بهترین دانشگاه بوده است و در تمامی رتبه بندی های مهم، در میان ۴ دانشگاه برتر جهان قرار دارد رضایت دانشجویان از دانشگاه کمبریج 90% می باشد.
pixel