اعجاز بیانی قرآن – یک آیه با بیش از یک میلیون امکان ترجمه

45
موضوع: اعجاز بیانی قرآن – یک آیه با بیش از یک میلیون امکان ترجمه ارائه دهنده: حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمدی تهیه کننده: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زمان: اردیبهشت ماه 1399
pixel