مشغله دنیوی سبک شمردن نماز/آیت الله حق شناس

21
#امام_صادق_(ع): اذا قام العبد فی الصلاه فخفف صلاته قال الله تعالی لملائکته: اما ترون الی عبدی کأنه یری ان قضاء حوائجه بیدغیری، اما یعلم ان قضاء حوائجه بیدی هرگاه بنده برای نماز به پا خیزد و نمازش را سبک ادا کند، خداوند به فرشتگان خود می فرماید: آیا به بنده من نمی نگرید که گویا برآوردن حاجتهایش را به دست دیگری غیر از من می بیند آیا نمی داند که برآوردن حوایج او به دست من است. (محجه البیضاء، ج ۱، ص .۳۴۱ تهذیب، ج ۱، ص ۲۰۴) #پیام_رسان_فرهنگ_نماز_باشیم
نماز رسانه 53 دنبال کننده
pixel