گفتگوی رادیو سلامت با مدیر دفتر اشتغال و کاریابی رعد

139

در برنامه افق روشن رادیو سلامت در گفتگوی زنده رادیویی با زینب رستگار مقدم مدیر دفتر اشتغال و کاریابی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد فعالیت های این دفتر و روش اشتغال حمایت شده بررسی گردید. این برنامه روز چهارشنبه 28 فروردین ماه از رادیو سلامت پخش شده است.