میز گفت‌وگو درباره‌ی سیستم‌های پیچیده

1,214
ویدیوی میز گفت‌وگو با حضور آقای دکتر شاهین روحانی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، آقای دکتر سامان مقیمی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، آقای دکتر سید علی حسینی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی،آقای دکتر عبدلحسین عباسیان عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی،آقای دکتر عطا کالیراد محقق پسا دکتری پژوهشکده علوم زیستی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی،در بیست و پنجمین گردهمایی انجمن علمی ژرفا سیستم‌های پیچیده | 26 اردیبهشت 1398 سالن ج
pixel