به دست آوردن تعداد روز ماه شمسی در جاوا | مثال پایه ای در جاوا

146
برنامه ای به زبان جاوا بنویسید که ماه شمسی را بگیرد و تعداد روز آن را برای ما چاپ کند. ما این مثال جاوا را به صورت ساده آموزش داده ایم.www.javapro.ir
pixel