مرکز پژوهش متالورژی رازی-معاونت پژوهشی

66

در حال حاضر حوزه فعالیت پژوهشی این مرکز بسیار گسترده و مفتخر است از بدو تاسیس این سازمان خدمات پژوهش محور، دانش بنیان و صنعتی به ارگان ها و شرکت ها ارائه داده است. در این زمینه می توان به برخی از اهم فعالیت های مرکز مانند شناسایی و تایید کالاهای وارداتی، تخمین عمر قطعات صنعتی، بررسی علل شکست تخریب، مهندسی معکوس و نمونه سازی، طراحی مهندسی و شبیه سازی، پوشش دهی و افزایش مقاومت به خوردگی، افزایش طول عمر قطعات، بهینه سازی فرایند های تولید یا طراحی اشاره کرد.