دیدار مدیران کل زندانها و شیلات خوزستان و بررسی راه های آموزش اشتغال زندانیان

62

علیرضا بابایی مدیر کل زندانهای استان خوزستان بدر محل شیلات استان با مهندس افتخاری نسب مدیر کل شیلات خوزستان دیدار و راهکارهای توسعه حرفه آموزی اشتغال مولد زندانیان را در حوزه آبزی پروری و امور شیلات مورد بررسی قرار داد.انتظار می رود در نتیجه این نشست و مباحث مطرح شده در آن شاهد، فصل جدیدی از توسعه همکاری‌های بین دو دستگاه در راستای توانمندسازی زندانیان و بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه از راستای فعالیت‌های آموزشی و اشتغال حوزه شیلات و آبزی پروری باشیم. شیلات در استان خوزستان از جمله ارکان اقتصادی به