طلسم عجیب برزیل در قاره اروپا

5,562
بازی در اروپا برای برزیل، به معنی ناکامی است. اتفاقی که همیشه، میفتد و هر دوره بدتر می شود.
21 299 دنبال کننده
pixel