شادمانی بازیکنان شیلی و حسرت شاگردان کیروش

434
اشکها و لبخندها پس از حذف کلمبیا از رقابت های کوپا آمریکا 2019
کلاکت اسپرت 11.8 هزار دنبال کننده
pixel