کنایه مجری برنامه ثریا به نبود سخنگو در دولت

143
کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده