ترمین یک ساز منحصر بفرد

1,627

ساز ترمین در سال ۱۹۱۹ توسط لئون ترمین فیزیکدان روسی اختراع شد ، امروزه این ساز منحصر بفرد بسیار مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است. ترمین نه تنها شبیه هیچ سازی نیست ، بلکه شیوه نواختن آن هم منحصر بفرد است ، به این ترتیب که این ساز بدون لمس شدن نواخته می شود. صدا توسط دو نوسان ساز به وجود می آید که با هم به ارتعاش در می آیند. یکی از نوسان سازها در فرکانسی با طیفی بالاتر از حد شنوایی انسان عمل می

رضا ستاری

رضا ستاری

4 سال پیش
چه جالب