بازدید یکروزه رییس کمیسیون محیط زیست شورا از سطح منطقه 20

149

زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با همراهی فرهاد افشار شهردار و مدیران ارشد منطقه 20 در برنامه ای یکروزه از 19 موقعیت و پروژه منطقه از جمله کارخانه سیمان تهران، کانال سرخه حصار، کارخانه روغن نباتی مارگارین، تصفیه خانه فاضلاب در محدوده ناحیه 6 ، مجموعه فرهنگی طغرل، چشمه علی، کاروانسرای عباسی، بوستان توسکا، ایستگاه مترو دولت آباد، پهنه صنعتی شمال منطقه و دکلهای برق فشار قوی بازدید کرد و سپس در جلسه مشترک به بررسی موارد مورد بازدید پرداختند. | 21 فروردین ماه