گفت‌و‌گوی حسین عبده تبریزی (عضو سابق شورای عالی بورس)

5
حسین عبده تبریزی عضو سابق شورای‌‌عالی بورس هنوز بخشی از بدهی‌های دولت حسابرسی نشده است موعد سررسید اوراق احتمالی۲ ساله است و پیش‌ببنی دولت این است که با روی کار آمدن بایدن بتوان شرایط بهتری داشت ابزار جدید معجزه نمی‌کنند؛ کمک می‌کنند.
pixel