نمایش سه بعدی در فضا در دومین نمایشگاه INOTEX

824

نخستین نمایشگر سه بعدی ایرانی كه امكان پخش تصویر در فضاهای خالی را دارد در دومین نمایشگاه فناوری و نوآوری INOTEX عرضه شد.